Over Vermo

Deze CAO is er voor de Verzelfstandigde Maatschappelijke Organisaties.

Een landelijke groep van verzelfstandigde gemeentelijke sport- en accommodatiebedrijven heeft een eigen CAO ontwikkeld. In deze CAO zijn de arbeidsvoorwaardenregelingen toegespitst op de cultuur van werken in overheidsbedrijven met een uitvoerend en dienstverlenend karakter. De betrokken organisaties baseren de verdere ontwikkeling van deze CAO op een gemeenschappelijke visie met betrekking tot de kwaliteit van het werkgeverschap in een publieke organisatie.

De deelnemende organisaties van de CAO Vermo zijn Accres, bv SPORT, Sportbedrijf Deventer, Binnenmaas, Sportbedrijf Lelystad, SRO, Sportbedrijf Arnhem, Sportbedrijf Raalte, Sportbedrijf Rotterdam, Sportaal Enschede, Bres Accommodaties B.V. en Natuurcentrum Arnhem.

Het doel van Vermo is de belangenbehartiging van de leden in de breedste zin van het woord. Hieronder verstaan wij onder andere;

 • het vertegenwoordigen van de leden van de vereniging
 • het namens de leden aangaan, wijzigen, verlengen of opzeggen van een collectieve arbeidsovereenkomst

Werkgeversvereniging

De deelnemende organisaties vormen de werkgeversvereniging Vermo. Toetredende organisaties worden lid en kunnen deelnemen aan de ledenvergadering. Binnen de ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden en worden de leden actief betrokken bij de beleidsvorming en plannen van de Vermo.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging is vanuit de algemene ledenvergadering benoemd.

De huidige bestuursleden zijn:

 • Piet-Hein Kolff, directeur Accres, voorzitter
 • Jesse Smaal, directeur bv sport, secretaris
 • Michel Bloemsma, directeur NV SRO, penningmeester
 • Bas Morsink, directeur Sportaal Enschede, bestuurslid

Advies

 • Jan Belles (bv sport) is HR adviseur voor het bestuur

HR

Planning voor het HR Vermo overleg voor 2019 is als volgt:

 • 17 januari 2019 - locatie Arnhem
 • 28 februari 2019 - locatie Leeuwarden
 • 11 april 2019 - locatieEnschede
 • 23 mei 2019 - locatie Amersfoort
 • 4 juli 2019 - locatie Deventer
 • 29 augustus 2019 - locatie Apeldoorn
 • 10 oktober 2019 - locatie Raalte
 • 21 november 2019 - locatie Rotterdam

Start om 13.00 uur tot 15.00 uur.

Bonden