Word lid van CAO Vermo

Hebt u een maatschappelijke organisatie en bent u op zoek naar meer informatie over de CAO of wilt u zich aansluiten? Dan bent u bij Vermo aan het juiste adres. In een vrijblijvend gesprek bespreken we graag met u de mogelijkheden en voorwaarden.
 

Sluit u aan bij dé vereniging van de maatschappelijke organisaties en profiteer van veel voordelen.

Met het lidmaatschap:

  • kunt u terecht bij de vermo collega's voor advies over bijvoorbeeld contracten, arbeidsvoorwaarden en wet- en regelgeving.
  • behartigen wij met elkaar maatschappelijke belangen bij gemeenten, vakbonden en overige partners.
  • heeft u een sparringpartner op het gebied van maatschappelijke verantwoord ondernemen.

Stemverhouding

Alle aangesloten bedrijven hebben als basis één stem, aangevuld met een aantal stemmen op basis van de omvang van de bedrijven. Het is van belang dat er hierbij geen overheersende partij kan ontstaan. Voorgesteld wordt om voor de volgende verdeling te kiezen:

0-50 fte                        : 1 stem

50-100 fte                     : 2 stemmen

meer dan 100 fte           : 3 stemmen

Dit zal in het nog op te stellen huishoudelijk reglement opgenomen worden. Bepaling van de omvang zal plaatsvinden op basis van het laatst vastgesteld jaarverslag

Tarieven

Als u als organisatie aangesloten bent bij de CAO Vermo dan bent u ook lid van de werkgeversvereniging. De kosten hiervoor zijn:

  • Entreegeld nieuwe leden € 2500,-
  • Ledenbijdrage € 1000,- per jaar, plus € 500,- per stem

(Genoemde bedragen zijn exclusief BTW)

Aansluiten

Aansluiten bij Vermo? Klik hier