Stichting Natuurstad Rotterdam

Stichting Natuurstad Rotterdam is per 1 januari 2019 verzelfstandigd en richt zich in opdracht van de gemeente Rotterdam op natuur- en milieueducatie voor alle Rotterdammers. Natuurstad is met 8 kinderboerderijen, 14 (educatieve) tuinen en 7 expertisecentra de grootste NME-organisatie in Nederland. Voor iedereen, maar vooral voor kinderen, jongeren en gezinnen heeft Natuurstad een breed, speels en laagdrempelig aanbod van educatie en recreatie. De directe beleving van planten, dieren en milieu staat daarbij centraal. Op 25 hectare groen in de stad bereiken circa 95 vaste medewerkers en ruim 110 vrijwilligers zoveel mogelijk Rotterdammers en bevorderen daarmee een milieubewuste en gezonde levensstijl en duurzame ontwikkeling. 

Naast deze dienstverlening aan inwoners vervult Natuurstad een regierol in vraag en aanbod op het gebied van producten en diensten voor natuur- en milieueducatie. Natuurstad opereert ondernemend, werkt intensief samen met andere aanbieders en werft externe sponsors voor projecten en innovatie. Zij adviseert de gemeente bij de beleidsontwikkeling en levert activiteiten, producten, projecten en programma’s op gebied van natuur, milieu, duurzaamheid, dierenwelzijn en gezond voedsel aan scholen en andere instellingen.

Mw. L. Bergenhenegouwen | l.bergenhenegouwen@natuurstad.nl

Terug naar overzicht