SRO

Full service partner voor gemeenten

SRO draagt zorg voor gemeentelijk vastgoed. We beheren, onderhouden en exploiteren vastgoed en geven invulling aan maatschappelijke opdrachten en gemeentelijke wensen op het gebied van activiteiten en evenementen. Door onze diepgewortelde kennis op vele terreinen, breed gedragen ervaring en een sterk team van professionals vormt SRO de ideale full service-partner van gemeenten.

SRO heeft daarbij altijd een centrale rol en verbindt lokale partners om tot breed gedragen resultaten te komen.

Vastgoedbeheer en onderhoud

Een gebouw beheren of onderhouden is een specialisme. De meest uiteenlopende soorten vastgoed onderhouden is dat nog meer. Immers, aan een zwembad worden hele andere eisen gesteld dan aan een schoolgebouw, bibliotheek, gemeentelijk monument of multifunctionele accommodatie.

SRO heeft alles in huis om ervoor te zorgen dat het vastgoed duurzaam wordt beheerd en onderhoudt de contacten met de vele gebruikers en huurders.

Exploitatie en sportstimulering

SRO neemt ook de exploitatie van gebouwen voor haar rekening. We zorgen dat kassa’s bemenst zijn, er activiteiten zijn in de zwembaden of sporthallen, de horeca draait en locaties fysiek schoon zijn. En meer!

SRO draagt met sportstimulering bij aan de maatschappelijke opdracht van gemeenten en verzorgt vrijetijdsbesteding voor de meest uiteenlopende doelgroepen.

Dankzij SRO kan iedereen zonder belemmeringen genieten, recreëren of sporten.

Publiek-Publieke-Samenwerking

Deze vorm van samenwerken sluit goed aan bij bestaande politiek-bestuurlijke behoeften. Er is een duidelijke tendens om als gemeente meer en sneller invloed uit te kunnen oefenen op uitvoering van beleid. Dat kan makkelijker als een gemeente medeaandeelhouder is van het bedrijf, dat de werkzaamheden uitvoert. Van jaar tot jaar kan een aangepaste opdracht worden verstrekt. Zo heeft een gemeente meer invloed en kan die invloed ook sneller uitoefenen.

SRO is de partner voor Publiek-Publieke-Samenwerking.

Meer informatie: www.sro.nl

Dhr. M. Bloemsma  |  mbloemsma@sro.nl
Secretariaat: mdrooij@sro.nl  |  033 425 199
HRM: Mevrouw C. Bart  |  cbart@sro.nl
Soesterweg 556, 3812 BP, Postbus 167, 3800 AD

 

Terug naar overzicht