Sportbedrijf Arnhem

Samen met plezier in beweging! Een leven lang zo actief en gezond mogelijk.

Daar leveren we graag een bijdrage aan. We stimuleren en faciliteren beweegmogelijkheden in de wijk en de stad en helpen mensen actief op weg naar een gezonde leefstijl. Dat doen we met specifieke beweegprogramma's, sportactiviteiten en -evenementen en met aantrekkelijke sport- en beweegvoorzieningen.

We zijn sterk verankerd in de stad; in buurten en wijken. Daar werken we intensief samen met maatschappelijke partners en ondersteunen ze waar mogelijk met onze kennis van de lokale markt voor sport, bewegen en gezondheid. Samen spelen we slim in op kansen en ontwikkelingen!

Sinds 2017 zijn we geen onderdeel meer van de gemeente Arnhem, maar een zelfstandige onderneming (BV). Maatschappelijk georiënteerd, zichtbaar aanwezig in buurten en wijken en toegankelijk voor alle Arnhemmers.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om mensen te verleiden in beweging te komen en ons sportaanbod, onze sportaccommodaties en (online) dienstverlening aantrekkelijker en innovatiever te maken voor onze klanten. Heb je ideeën of vragen? Dan nodigen we je van harte uit om die met ons te delen.

 

 

Meer informatie: www.sportbedrijfarnhem.nl | 026 377 57 57

Directeur: De heer Janssen  |  robertjan.janssen@sportbedrijfarnhem.n

Secretariaat: Irma.Nieuwenstein-Stolle@sportbedrijfarnhem.nl

HRM: Petra.Roelofs@sportbedrijfarnhem.nl

Postbus 5283, 6802 EG  Arnhem

 

Terug naar overzicht