Sportaal Enschede


Over Sportaal

In Enschede gaat het goed met de sport! Een hoge sportdeelname en een omvangrijk sportaanbod. Daar mogen we trots op zijn. Er is nog wel sprake van veel versnippering in het sportveld. Om dit tegen te gaan is het van belang meer samen op te trekken, slim te zoeken naar combinaties en meer gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Om zo het sportveld als geheel te versterken en Enschedeërs aan te zetten om meer te gaan bewegen en sporten. Dat staat voorop.

Sportaal is het centrale aanspreekpunt voor alle zaken die betrekking hebben op sporten in Enschede. Onze betrokken en enthousiaste medewerkers zoeken de samenwerking op met zoveel mogelijk partners in het sportdomein. We werken onder andere samen met scholen, sportverenigingen, zorginstellingen en de overheid. Samen gaan we scoren, samen zorgen we voor sportieve activiteiten, schone en veilige sportaccommodaties en voor goede verhuurmogelijkheden voor iedere sporter. Samen maken we sporten en bewegen voor iedereen bereikbaar. Voor meer informatie over Sportaal kijk je op www.sportaal.nl

Scoren doe je samen!

 

J.J. van Deinselaan 2
7541 BR Enschede

Postbus 503, 7500 AM Enschede

Directeur bestuurder a.i.: De heer R. Boerkamp |  r.boerkamp@sportaal.nl
SECR: Monique Kühlkamp  |  m.kuhlkamp@sportaal.nl | 053 48 88 902
HRM: K. van Wijngaarden  |  k.vanwijngaarden@sportaal.nl


 

 

Terug naar overzicht