InterActie Sportbedrijf Ermelo B.V.

Het zelfstandig sportbedrijf InterActie BV is per 1 januari 2019 opgericht. InterActie beheert en exploiteert verschillende sportaccommodaties in Ermelo en geeft uitvoering aan gemeentelijk sportbeleid. InterActie stimuleert ook sport, bewegen en een gezonde leefstijl. InterActie richt zich op uitvoerende taken. Het strategisch beleid blijft bij de gemeente. Het eerste jaar is een overgangsjaar waarin de tijd wordt genomen voor de invlechting van drie stichtingen (Stichting Dindoa, Stichting SSE en Stichting Triade) in InterActie en voor een zorgvuldige taakverdeling.
Per 1 maart 2019 is directeur Mark Broere in dienst. Mark Broere is oud professioneel volleyballer en heeft meerdere functie in de sportbranche bekleed. “Sport heeft van nature een geweldige economische en maatschappelijke verbindende kracht”, vertelt de directeur. “InterActie heeft een uitdagende en belangrijke rol om Ermelo met sport en bewegen gezonder, vitaler en socialer te maken. Ik kijk er dan ook met veel plezier naar uit om daar samen met alle medewerkers en partners nog verder invulling aan te gaan geven.”

Eén centraal sportservice punt

De oprichting van InterActie leidt tot één centraal sport service punt. Hier werken allemaal professionals dicht bij de sport slim en snel samen. Bij het service punt kunnen inwoners, sporters, verenigingen, bedrijven en maatschappelijk organisaties terecht met vragen die met sport te maken hebben.

De taken van InterActie zijn:

  • kennisplatform: InterActie is een vraagbaak, biedt informatie aan, zorgt voor onderlinge uitwisseling van kennis en expertise en ontwikkelt nieuwe ideeën
  • verhuur van accommodaties: InterActie levert goede, schone en veilige accommodaties. Het biedt een passend en betaalbaar aanbod afgestemd op de behoeften van verenigingen en andere klanten.
  • sportstimulering: InterActie zet mensen aan om te gaan sporten. Het organiseert – samen met andere partners – allerlei beweegactiviteiten voor verschillende doelgroepen.
  • verenigingsondersteuning: InterActie helpt verenigingen met vraagstukken op allerlei terreinen. Het deelt kennis, vaardigheden en expertise en zoekt manieren om mogelijke partners te verbinden en krachten te bundelen.
  • versterken van de maatschappelijke functie van de sport: InterActie helpt maatschappelijke organisaties hun doel te verwezenlijken o.a. via sport. Het kan bijvoorbeeld gaan om meedoen in de samenleving, gezondheid of scholing.

Directeur - bestuurder: Mark Broere (M.Broere@interactie-ermelo.nl)

Terug naar overzicht