9 December 2022

Update CAO onderhandelingen

Dinsdag 29 november hebben de vakbonden en het bestuur van de werkgeversvereniging Vermo (Vermo) gesproken over de CAO-Vermo per 1-1-2023. Daarin is uitvoerig stil gestaan bij de inzetbrieven van beide partijen.

De bijeenkomst verliep in een open en prettige sfeer. We hebben in deze CAO al grote stappen gezet waarbij medewerkers voor 1 juni al weten wat hun salaris het jaar erop zal worden. De werkgevers hebben onderzocht in hoeverre er ruimte is om dit jaar extra vergoedingen toe te kennen vanwege de sterk oplopende energiekosten en inflatie sinds de zomer. Bij Vermo-bedrijven waar dit mogelijk was, is besloten om eenmalig iets extra’s te doen, of de 4,2% naar voren te halen. Helaas leent niet bij elk aangesloten bedrijf de financiële situatie zich hiertoe.

Ook heeft de Vermo gekeken in hoeverre het mogelijk is, om vooruitlopend op de wetgeving al het  minimumloon van 14 euro te hanteren. Volgens Vermo is dit helaas niet mogelijk gebleken omdat de Vermo-leden hiervoor geen financiële ruimte meer hebben. Want naast de afgesproken procentuele loonstijging van 4,2% kost de verhoging van het minimumloon met ruim 10% per 1 januari 2023 al veel loonruimte.

Ook is gesproken of het mogelijk is de belastingvrije mogelijkheden die de huidige CAO Vermo nu al kent, beter toe te passen  voor alle medewerkers via  een IKB-regeling, een individueel keuzebudget. De afspraak is om in 2023 te onderzoeken of een IKB-regeling mogelijk is  en voor nu de bestaande mogelijkheden beter in de cao te verwoorden.

Het nieuwe functiehuis was ook een belangrijk onderwerp en daarin trekken we goed samen op. Werkgevers VERMO ontwikkelen in overleg met de bonden de afspraken en procedures voor de toepassing van het functiehuis en de functiewaardering. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een beroepsprocedure of een dispensatieregeling. Die afspraken zullen nog niet in de komende cao worden vastgelegd.

Naast deze onderwerpen hebben we ook gesproken over de wettelijke wijzigingen die nog in de CAO moeten worden verwerkt. Die inhoudelijke correctie zal niet van invloed zijn op het onderhandelingsresultaat wat we verwachten voor te leggen aan de leden van de Vermo en van de vakbonden, want zijn wettelijk al bepaald.

Er wordt zsm een datum gepland voor verder overleg, om er voor 1-1-2023 uit te komen.

Terug naar overzicht

Delen