2 February 2024

Onderhandelaars Vermo komen tot een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe CAO-Vermo

Op donderdag 1 februari gingen het bestuur van de Vermo en de vakbonden CNV en FNV weer met elkaar om tafel. Doel was om te komen tot afspraken voor de nieuwe cao waarin beide partijen zich konden vinden. Dat is gelukt.

Onderhandelingsresultaat

De partijen komen tot het volgende onderhandelingsresultaat, dat ze positief aan hun achterbannen gaan voorleggen:

  1. Looptijd van de cao is 2 jaar (1 jan 2024t/m 31 dec 2025)
  2. De lonen stijgen per 1 januari 2024 met 8,3% (alle loonschalen)
  3. De lonen stijgen per 1 januari 2025 met 3% (alle loonschalen) Met deze afspraakkrijgen alle medewerkers de CPI afgeleide (inflatiecorrectie) 2024 van 11,3%, verdeeld over 2 jaar.
  4. Per 1 januari 2025 stijgen de lonen daarbovenop met 1,75%. Dit getal wordt vastgezet als het percentage CPI afgeleide voor 2025. Met deze afspraak krijgt iedereen ook in 2025 een loonsverhoging die naar verwachting dicht bij het percentage CPI afgeleide ligt wat we anders in mei 2024 zouden vaststellen. Het 9-maands gemiddelde is nu 1,97%.
  5. Samengevat krijgen alle medewerkers per 1 januari 2024 8,3% en per 1 januari 2025 4,75% loonstijging.
  6. Partijen evalueren in 2024 de CPI- afspraak voor de volgende cao.
  7. Werkgevers schrijven in het onderhandelingsresultaat uitgewerkte teksten waarin duidelijk staat wat nieuw in de cao wordt opgenomen omtrent (mantel)zorgverlof en sociale veiligheid; het onderwerp IKB- budget valt onder redactionele aanpassingen in de cao.

Toekomst

Op korte termijn zal het hier bovenstaande concreet worden uitgewerkt in een schriftelijk onderhandelingsresultaat. Dat wordt wederom in stemming gebracht bij de achterbannen. We geven het een positief stemadvies mee. We vinden het belangrijk dat we samen tot afspraken blijven komen. Hiermee zijn alle bedrijven en medewerkers gediend, en zo hebben we samen een toekomstbestendige en aantrekkelijke cao voor de Vermo afgesproken.

Terug naar overzicht

Delen