11 November 2022

CAO onderhandelingen voor 2023 en verder

De cao-onderhandelingen voor de cao Vermo zijn 31 oktober in positieve sfeer gestart. Beide inzetbrieven zijn uitgewisseld.
Het gesprek was open en opbouwend. Er is goed de tijd genomen om de inzetbrief van de vakbonden (FNV en CNV) te lezen en bespreken. De inzetbrief van werkgevers was wat korter en ook heel duidelijk. De aangesloten leden van CAO Vermo worden de komende tijd betrokken voor toetsing op haalbaarheid van te maken afspraken.

De APC (automatische prijscompensatie) is al in deze cao afgesproken. Dat betekent dat is vastgesteld dat de lonen op 1-1-2023 met 4,2% zullen stijgen, de nieuwe salaristabel is hierop aangepast. Werkgevers hebben het initiatief genomen om per organisatie te bezien of zij nog wat extra’s kunnen betekenen gezien de huidige situatie met stijgende lasten. Daar waar de ruimte er is, zullen werkgevers hun medewerkers iets extra’s bieden en hen hierover informeren.

Vanzelfsprekend is ook stilgestaan bij de toegenomen kosten (denk aan energie, onderhoud, inflatie op dienstverlening en producten) en toenemende kosten komend jaar.

Voor de FNV is het belangrijk dat in alle cao’s het minimumloon van 14 euro per uur wordt afgesproken. Europese wetgeving ten aanzien van een verhoging van het minimumloon is hierover al aangenomen en zal spoedig ook naar de Nederlandse wet worden omgezet. Dit repareert niet alleen de koopkracht van werkenden en van de AOW, die aan het minimumloon is gekoppeld; het zorgt er ook voor dat de sector concurrerend blijft met aanpalende sectoren waar die afspraak wel (al) gemaakt is/wordt. Werkgevers zullen onderzoeken wat de impact is van dit voorstel en of en zo ja in welke mate hierover afspraken te maken zijn.

Het volgend overleg is op 29 november.

Terug naar overzicht

Delen