23 November 2018

Ontwikkelingen in het bestuur van werkgeversvereniging Vermo

De bestuurssamenstelling van de werkgeversvereniging Vermo wijzigt vanwege verschillende ontwikkelingen. In de ledenvergadering van 15 november 2018 zijn er, met ingang van 1 december 2018,  twee nieuwe bestuursleden benoemd.  

Michel Bloemsma, directeur NV SRO, heeft de functie van penningsmeester van de werkgeversvereniging Vermo aanvaard. Hij neemt deze rol over van Aschwin Lankwarden, directeur Sportbedrijf Deventer, die in verband met de aanvaarding van een functie buiten het Sportbedrijf zal aftreden uit het bestuur.

Vooruitlopend op het aftreden van Jesse Smaal, Directeur BV Sport, als secretaris vanwege pensionering per 1 april 2019, wordt de bestuurssamenstelling tijdelijk uitgebreid met een 4e lid. Bas Morsink, directeur Sportaal Enschede, is gekozen als 4e bestuurslid.

Piet-Hein Kolff, directeur Accres, blijft voorzitter. Jan Belles, adjunct-directeur bv Sport, blijft als HR-deskundige aan het bestuur verbonden.

De werkgeversvereniging Vermo heeft de ambitie zich door te ontwikkelen tot  een energieke en innoverende organisatie. Daarbij is de inzet van alle leden erg belangrijk. Het primaire doel van de vereniging het behartigen van de belangen van de leden als werkgevers in de CAO. Om duidelijker structuur te kunnen geven aan de uitwerking hiervan worden de activiteiten ondergebracht in drie aandachtsgebieden:

  • commissie CAO: richt zich op de modernisering van de cao, cao-onderhandelingen en de speelruimte;
  • commissie Strategie: richt zich op de strategische koers van de Vermo op de middellange en langere termijn en de belangenbehartiging van de leden;
  • commissie HRM/overig: richt zich op de koers van de Vermo inzake overige HRM zaken/ goed werkgeverschap en overige zaken.

Aankomende periode wordt gebruikt om heldere taakverdeling voor het bestuur, de leden en de verschillende commissies, inclusief de aansturing daarvan, te maken. De eerste opdracht voor het bestuur in zijn nieuwe samenstelling!

Terug naar overzicht

Delen